Welkom

In meer dan 25 jaar heb ik veel pensioenfondsen gecontroleerd en bestuurlijk geadviseerd. Al mijn ervaringen heb ik samengebracht in Mol & Pensioen, een gespecialiseerd adviesbureau.

Mol & Pensioen werkt als raadgevend actuaris voor aanbieders en uitvoerders van pensioenregelingen. We werken nauw samen met een brede groep van collega’s met ruime ervaring, die allen professionals zijn in hun vakgebied.

Met Mol & Pensioen willen we pensioenfondsen helpen als bestuurder, adviseur, uitvoerder of certificeerder. We ondersteunen besturen van pensioenfondsen op elk gewenst terrein, en altijd met een focus op resultaat en gedreven door een behoefte aan eenvoud.

Niek Mol

Webdesign: Scriptus Design - © 2012 - Mol & Pensioen B.V. - post@molpensioen.nl - Hilversum